La psykisk funksjonshemmede i Nanjing få blomstre.

Visjonen er å etablere kirkelige dialogsentre i alle bispedømmene, sier Tore Laugerud. 

Forkjemper for diakoni i Kina.

Ernst Harbakk uttrykker stor takk til alle som har bidratt til saken som Kari brant for. 

En enkel sms

gjør at mennesker med spesielle behov får ny verdighet og mestrer mer. Send AGAVE til 2434 og gi 200 kroner til dagsenterprosjektet i Nanjing. 

Portrett av smilende Nina Cheng, ansatt på kultursenteret TCG Nordica i Kunming, Kina.

Finn ditt favoritt blant prosjektene i Kina, Hongkong og Norge. 

En dag med seminarer og smakebiter av klassiske kristne praksiser.

Mener du at Areopagos gjør et viktig arbeid? Bli vår samarbeidsmenighet nå.

Sju kinesere fra dagsenteret i Nanjing fikk etter tre forsøk tillatelse til å dra på studietur til Danmark.

Nå kan du støtte Areopagos samtidig som du sparer i aksjefond.

Stig Inge Bjørnebye og Lise Klavenes skal prate om sårbarhet og sport 9. februar på Litteraturhuset.

Stadig flere nordmenn finner mening og hjelp i nyåndelige tilbud. Derfor er Areopagospå den alternative arenaen.

Substans er snart ferdige med Jesusdojoen «Rydd vei for Herren - En adventsfaste». 

Hvorfor gå over bekken etter vann?

Magasinet Tørst gir deg interessante mennesker, eksistensielle tema og inspirasjon fra dype kilder – i et format du har tid til å lese. Få gratis abonnement her. 

 

 

Bottom